fbpx

Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży

Projekty

Program Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży to program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem programu jest wspieranie wartościowych i w pełni profesjonalnych wydarzeń artystycznych o zasięgu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym, powstających z myślą o dzieciach i młodzieży do 18 roku życia.

Przedsięwzięcia powinny odznaczać się wysoką jakością, bogactwem artystycznego przekazu, rzetelnością wykonania i wykorzystaniem różnorodnych środków ekspresji twórczej, także związanych z nowymi technologiami. Wspieranie produkcji artystycznych dla dzieci i młodzieży oraz tworzenie warunków sprzyjających dostępności do oferty kulturalnej ma wpisywać się w proces kształtowania nawyku świadomej i krytycznej percepcji sztuki oraz budowania poczucia, że jest ona stałym i nieodzownym elementem życia.

W ramach programu dofinansowywane są wydarzenia artystyczne skoncentrowane na wybranej dziedzinie sztuki, jak i te o charakterze interdyscyplinarnym. Działania mogą skupiać się na ujętym w nowoczesne ramy kultywowaniu polskich i światowych tradycji i osiągnieć artystycznych, jak i na kreowaniu nowych wartości i poszukiwaniu oryginalnych środków wyrazu artystycznego.

Ważnym założeniem programu jest również zwrócenie uwagi na projekty realizowane poza największymi centrami kulturalnymi i gospodarczymi Polski, w miejscach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury. Nie oznacza to jednak wsparcia działań o charakterze doraźnym i interwencyjnym, lecz wzmocnienie przedsięwzięć, dla których perspektywa lokalna staje się szansą na wypracowanie własnej, oryginalnej formuły uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze.

Skip to content