Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru.

W celu potwierdzenia repertuaru oraz dostępności biletów prosimy o kontakt pod numerem telefonu 502 663 873

Rezerwacja spektakli: tel. 502 663 873
e-mail: organizacjawidowni@teatrandersena.pl

http://bilet.teatrandersena.pl/

Kasa biletowa czynna od wtorku do piątku w godzinach 11.00-15.00
oraz 2 godziny przed spektaklem włączając w to weekendy. tel. 502 663 873

Kasa i szatnia na poziomie „0” Centrum Spotkania Kultur

Ceny biletów:

grupy zorganizowane – 20 złotych, osoby indywidualne – 30 zł

premiery – 35 złotych

uczniowie szkół artystycznych, studenci wyższych szkół artystycznych, członkowie ZZAP, członkowie ZASP za okazaniem legitymacji członkowskiej – 10 złotych

Organizacja widowni:  tel. 81 532 32 25
tel. kom.: 502 663 873, 882 437 343 , e-mail: organizacjawidowni@teatrandersena.pl

Kasa teatru: 81 532 32 25, 502 663 873, 882 437 343

Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie
biuro: Al.Racławickie 8/25, 20-037 Lublin
scena: Sala Kameralna Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin

Sekretariat: tel: 81 532 16 28, 609 703 570, fax: 81 534 36 11

e-mail: info@teatrandersena.pl

 

Marketing i kontakt z mediami:
tel. 539 869 940, e-mail: promocja@teatrandersena.pl

Dział edukacji: 691 912 672

Dane do umów i faktur:
NIP 712 010 37 46, REGON 000279545,
KONTO: Bank PEKAO S.A. III O/Lublin Nr 10 1240 2382 1111 0000 3897 7170
[/fusion_text]

        Logotypy

logo