fbpx

Teatr Andersena rekrutuje!

Teatr im. H. Ch. Andersena poszukuje kandydatów na stanowisko: Realizator świateł

Do podstawowych obowiązków będzie należało:

 • przygotowanie i realizacja oświetlenia scenicznego w trakcie prób i spektakli teatralnych;
 • obsługa techniczna sprzętu oświetleniowego;
 • bieżące przeglądy, konserwacja i drobne naprawy urządzeń oświetlenia;
 • kontrola sprawności technicznej sprzętu oświetleniowego oraz multimedialnego;
 • obsługa stołu GrandMa 2 oraz serwera multimedialnego opartego na Windows 10 i programie multimedialnym Resolume Arena 6;
 • przygotowanie pomieszczeń, sprzętu scenicznego do prawidłowej realizacji zadań scenicznych.

WYMAGANIA

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe;
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną;
 • znajomość obsługi komputera;
 • umiejętność szybkiego uczenia się oraz chęć podnoszenia kwalifikacji;
 • dyspozycyjność (praca w godzinach popołudniowych i weekendy); oraz niekiedy praca na wyjeździe (np. festiwale teatralne w kraju i za granicą);
 • komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, samodzielność.

Niezbędne uprawnienia: 

 • uprawnienia SEP do 1kV;
 • uzyskana zgoda do pracy na wysokości.

Mile widziane:

 • praca na podobnym stanowisku;
 • znajomość obsługi profesjonalnych systemów oświetleniowych: GrandMa2 ,Resolume Arena 6 lub innych;
 • Znajomość systemu DMX;
 • doświadczenie w obsłudze inteligentnych urządzeń scenicznych;
 • znajomość języka angielskiego.

OFERUJEMY

 • Rodzaj umowy: umowa o pracę
 1. 3 miesięczny okres próbny;
 2. po okresie próbnym zatrudnienie na czas określony 12 miesięczny; 
 3. czas nieokreślony.
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat;
 • Miejsce pracy: scena Teatru H.CH. Andersena w Lublinie
 • Możliwość doskonalenia i rozwoju zawodowego;
 • Współpraca z czołowymi artystami w zakresie światła scenicznego, scenografii oraz reżyserii.

 

WARUNKI APLIKOWANIA

 • Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) zawierający klauzulę:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Teatr H. Ch. Andersena w Lublinie, ul. Aleje Racławickie 8/25, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

 • Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności w tym świadectwo kwalifikacyjne SEP.

 

W/w dokumenty można składać w terminie do 19 czerwca 2019 r. do godz.15:00

przesyłką listową z dopiskiem „Rekrutacja” na adres:

Teatr im. Hansa Christiana Andersena w Lublinie, Al. Racławickie 8/25, 20-037 Lublin

lub za pośrednictwem poczty internetowej na adres:

info@teatrandersena.pl  wpisując w tytule słowo „Rekrutacja”

lub osobiście w sekretariacie Teatru im. H. Ch. Andersena, Lublin Al. Racławickie 8/25

 

Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2019 r.

Aplikacje, które wpłyną do Teatru im. H. Ch. Andersena po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy i informacyjnej Teatru im. H. Ch. Andersena i Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Teatr H. Ch. Andersena w Lubinie, ul. Aleje Racławickie 8/25. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz innych obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego dotyczących ochrony danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.