fbpx

Teatr w Bibliotekach

Teatr im. H. Ch. Andersena rozpoczął akcję promocyjną i upowszechniającą sztukę lalki i teatru w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznnej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Zrealizowalismy od maja do czerwca 2019 roku 8 spotkań z aktorami i pedagogiem teatru w filiach nr 36, 8, 31, 28, 10, 39, 22 i 37. Każde spotkanie było inne, wyjątkowe i autroskie. Staraliśmy się przybliżyć dzieciom z przedszkoli i szkół podstawowych w Lublinie sztukę aktorską, pracę aktora w teatrze, animację lalki, czytaliśmy bajki i scenariusze teatralne, prowadziliśmy warsztaty dźwiękowe, opowiadaliśmy o działalności teatru i zgłębialiśmy wiedzę na temat typów lalek, które pojawiają się w naszych spektaklach. 

To początek współpracy z MBP w Lublinie. W kolejnym sezonie także planujemy spotkania w pozostałych filiach. 

Dziękujemy aktorom i pedagogowi Teatru im. H. Ch. Andersena za przeprowadzenie spotkań i warsztatów oraz pracownikom teatru za pomoc przy organizacji spotkań. Dziękujemy również Dyrekcji Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego za współpracę. Dziękujemy wolonatriuszom: Julii Florek, Oliwii Gancarz oraz Mateuszowi Wałkowi.

 

Zrealizowane spotkania:

  • 8 maja 2019, Filia nr 36 MBP, ul. Zygmunta Augusta 15, spotkanie z aktorką Romą Drozdówną,
  • 13 maja 2019, Filia nr 8 MBP, ul. Zuchów 2, spotkanie z aktorami: Piotrem Bublewiczem i Gabrielą Jaskółą,
  • 14 maja 2019, Filia nr 31 MBP, ul. Nałkowskich 104, spotkanie z pedagogiem teatru Małgorzatą Adamczyk,
  • 14 maja 2019, Filia nr 28 MBP, ul. Nadbystrzycka 85, spotkanie z pedagogiem teatru Małgorzatą Adamczyk,
  • 4 czerwca 2019, Filia nr 10 MBP, ul. Kleeberga 12a, spotkanie z aktorem Konradem Bielem,
  • 10 czerwca 2019, Filia nr 39 MBP, Głuska 138, spotkanie z aktorem Kacprem Kubcem,
  • 11 czerwca 2019, Filia nr 22 MBP, ul. Z. Herberta 14, spotkanie z aktorką Marią Wąsiel,
  • 14 czerwca, Filii nr 37 MBP, ul. Bazylianówka 85, spotkanie z aktorką Romą Drozdówną. 
Skip to content