fbpx
warsztaty teatralne dla rodzin

warsztat trwa 60 min.

Polecamy

Zapraszamy rodziców i opiekunów z dziećmi w wieku od 5 lat na rodzinne warsztaty teatralne, podczas których będziemy podróżować po świecie teatru i wyobraźni. Podczas spotkania czekają na Was wyjątkowe atrakcje! Nasi aktorzy zaprezentują etiudę teatralną z wykorzystaniem pacynek teatralnych! Sprawdzimy, co takiego mają nam do opowiedzenia lalki, które od lat zdobywają serca najmłodszych widzów w naszym Teatrze.

Odpowiemy sobie na pytania – jak to się dzieje, że lalki żyją? Gdzie śpią? Co jedzą? Każdy będzie miał również okazję stworzyć swoją pacynkę i sprawdzić… jak nią animować? Kto wie może wśród naszych gości kryje się też jakiś przyszły aktor lalkarz?

Terminy

 • Wyspa Masek | 16 kwietnia | g. 10:00
 • Wyspa Pacynek | 14 maja | g. 10:00

Koszt: 25 zł / osoba
Czas trwania: 60 min.

Prowadzenie

Koordynacja

 

      Małgorzata Adamczyk

      Kierowniczka ds. edukacji teatralnej
      tel.: +48 691 912 672 (pon. – pt. g. 9:00 – 15:00)
      e-mail: edukacja@teatrandersena.pl

 Regulamin uczestnictwa w warsztatach RODZINNE PODRÓŻOWANIE – Warsztaty teatralno-plastyczne
 1. Organizatorem warsztatów w ramach projektu RODZINNE PODRÓŻOWANIE Warsztaty teatralno-plastyczne jest Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie z siedzibą przy ul. M. C. Skłodowskiej 3, lok. -1.10, 20-029 Lublin – instytucja kultury prowadzona przez Miasto Lublin (zwany dalej TA) z siedzibą w Lublinie.
 2. Wydarzenia skierowane są do dzieci wraz z pełnoletnim opiekunem.
 3. Udział w warsztatach jest odpłatny. Koszt udziału wynosi 25 zł za 1 osobę.
 4. Bilet na warsztat należy kupić za pomocą systemu Bilety24.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu, opłata nie jest zwracana Uczestnikowi.
 6. Liczba miejsc jest ograniczona.
 7. Warsztaty odbędą się w siedzibie TA przy ul. Plac Teatralny 1, 20-037 Lublin, na foyer Sali Andersena, na II piętrze. Tam też będzie przygotowany wieszak na ubrania wierzchnie.
 8. TA wymaga stawiennictwa uczestników na czas, natomiast nie wcześniej niż na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 9. Niepełnoletni uczestnicy warsztatu pozostają na nim pod opieką pełnoletnich opiekunów.
 10. TA nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub osobiste wyrządzone przez uczestników warsztatu lub z ich udziałem.
 11. Za rzeczy pozostawione na terenie prowadzenia wydarzenia TA nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Uczestnicy warsztatu zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osoby prowadzącej zajęcia oraz animatorów TA, a także do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa.
 13. TA zobowiązuje się zapewnić jedynie niezbędne materiały i narzędzia do realizacji warsztatu.
 14. Uczestnictwo w warsztacie jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nagrywanie, fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu zajęć w celu ich publikacji na stronach internetowych, publikacjach pisemnych, materiałach promocyjnych TA, wyłącznie na potrzeby promocji warsztatu i projektu.
 15. TA zastrzega sobie prawo do zmian w programie warsztatu oraz do odwołania warsztatu.
 16. TA pozostawia sobie możliwość odwołania warsztatu z przyczyn od niego niezależnych. W tym przypadku uczestnicy zostaną poinformowani o odwołaniu warsztatu, a pieniądze zostaną zwrócone.
 17. Z tytułu zmian w programie warsztatu uczestnikom nie będą przysługiwać żadne roszczenia względem TA. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników warsztatów.
 18. Administratorem danych osobowych uczestników zajęć jest Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie ul. M. C. Skłodowskiej 3, lok. -1.10, 20-029 Lublin.
 19. Podczas warsztatu będą wykonywane zdjęcia przez fotografa teatru. Zdjęcia zostaną opublikowane na stronach teatru. Zakup biletu oznacza wyrażenie zgody na wykonanie zdjęć i ich publikację na stronach teatru. W przypadku braku chęci uwieczniania Państwa wizerunku prosimy o zgłoszenie tego do pracownika teatru obecnego podczas wydarzenia.
 20. Zdjęcia będę wykorzystywane wyłącznie do działań promocyjnych teatru.
Skip to content