fbpx

Ponowne otwarcie teatru dla publiczności

Teatr im. H. Ch. Andersena otwiera się ponownie dla naszych widzów. Zdajemy sobie sprawę, że rozpoczyna się okres wakacji, szkoły nie są czynne, ale chcieliśmy jeszcze na koniec sezonu, w ostatni weekend przed wakacjami spotkać się w sali Andersena w Centrum Spotkania Kultur.

W ostatni weekend czerwca będzie można obejrzeć spektakl Tymoteusz i Psiuńcio w reżyserii Arkadiusza Klucznika. Spektakl będzie można obejrzeć w sobotę, 27 czerwca o g. 16:00 oraz w niedzielę, 28 czerwca o g. 12:00. Bilety są już w sprzedaży w serwisie Bilety24 oraz w kasie teatru, która jest czynna od poniedziałku do piątku od 8:30 do 12:00.

Oczywiście konstytuujemy naszą działalność sieci pod hasłem Teatroteka Andersena. Co wtorek Spotkania z lalką teatralną, w sobotę i niedzielę Teatralne podróże LIVE czyli spotkania na żywo z naszymi aktorami i Bajtkiem i raz w miesiącu emisja archiwalnego nagrania wideo spektaklu.  Ponadto w przygotowaniu nowy cykl Odczarujmy lektury oraz Teatralne podróże dla Dużych Dzieci.

Zasady reżimy sanitarnego

W związku z zabezpieczenia uczestników wydarzeń artystycznych (widzów) przed epidemią COVID-19 oraz wprowadzonymi w Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie zasadami reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny („GIS”), Dyrekcja Teatru zwraca uwagę, że uczestnictwo w wydarzeniu artystycznym prezentowanym w Teatrze jest równoznaczne z akceptacją procedur opracowanych w Teatrze w zakresie zabezpieczenia przez przed epidemią COVID-19  [tu aktywny link], z którymi uczestnik wydarzeń artystycznych (widz) jest zobowiązany do zapoznania się przed zakupem biletu, jak i zobowiązany jest do przestrzegania tychże procedur przez cały okres przebywania w budynku Teatru.

Informuje także, że zgodnie z wyżej podanymi zaleceniami, każdy uczestnik wydarzenia artystycznego (widz) zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia, które jest do pobrania w serwisie Bilety24 przy zakupie biletu oraz w kasie teatru. Druk oświadczenia dostępny jest także przy kasie Teatru, jak i rekomendowane jest również podanie danych kontaktowych (nr telefonu lub adresu e-mail) w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.

Teatr informuje, że powołał koordynatora do spraw zdrowotnych powierzając Mu zadania związane z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz utrzymywania stałego kontaktu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, z którym można kontaktować się z poradnictwem poczty elektronicznej: info@teatrandersena.pl

 

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych w Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie w okresie pandemii COVID-19