fbpx

Kultura dostępna

Projekty

Kultura dostępna jest jednym z programów dotacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. W ramach programu Teatr Andersena zrealizował projekty mające na celu przybliżenie naszej działalności teatralnej mieszkańcom miasteczek i wsi województwa lubelskiego. 

Skip to content