fbpx

Festiwal Przedszkolaka

27 marca 2019 w Międzynarodowy Dzień Teatru miał miejsce finał Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka „ Jem kolorowo, ale zdrowo!” Przedszkolacy Lubelszczyzny 2019 r,. Promujemy zdrowy styl życia! Jego organizatorem było Przedszkole nr 35 w Lublinie oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyków Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii we współpracy z dwunastoma lubelskimi przedszkolami.

Celem festiwalu jest promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, w ich środowisku rodzinnym i przedszkolach, rozwijanie wiedzy i kształtowanie zdrowych nawyków, upowszechnienie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, rozwijanie samodzielności oraz dziecięcych uzdolnień oraz integracja  i wymiana doświadczeń przedszkoli tworzących Miejską Sieć Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin oraz innych placówek twórczo realizujących edukację zdrowotną w województwie lubelskim. 

Teatr im. H. Ch. Andersena był partnerem wspierającym organizację wydarzenia, nasi aktorzy: Kacper Kubiec w roli Wiatru, Natalia Sacharczuk w roli Arabeli i Piotr Bublewicz w roli Rumburaka poprowadzili galę finałową. Teatr był także fundadatorem nagórd.

Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tym przedsięwzięciu i przczynić się do promocji zdrowa wśród dzieci. 

Skip to content