fbpx

Zakulisowe sprawy

Edukacja

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach towarzyszących naszym spektaklom. Stanowią one przedłużenie teatralnej rozmowy na temat obejrzanego spektaklu. Uczestnicy nie tylko będą mogli wyrazić swoje wrażenia, ale także zastanowić się nad (w zależności od treści danego spektaklu) wyborami głównych bohaterów, znaczeniem przyjaźni, rodziny w ich życiu, itp. Spotkanie prowadzone metodą pedagogiki teatru.

Warsztat pedagogiczno-teatralny to próba dotarcia do istoty teatru poprzez użycie żywego języka teatru. To nie jest ani lekcja teatralna, podczas której uczestnicy otrzymują gotowy zestaw wiedzy w postaci nauczania ex cathedra, ani przygotowywanie z grupą gotowych tekstów pod kątem inscenizacji. Podczas warsztatu pedagogiczno-teatralnego, skoncentrowanego zazwyczaj wokół jakiegoś konkretnego zagadnienia prowadzący w działaniu z grupą odwołuje się codzienne doświadczenie każdego z uczestników w kontekście aktualnie realizowanego przedsięwzięcia teatralnego. Odwołanie do codziennego użycia znaków, symboli i do codziennych motywacji podczas doświadczenia pracy teatralnej prowadzi do nowych połączeń pomiędzy poszczególnymi znakami, do zastosowania ich w zupełnie nowym kontekście. W ten sposób warsztat pedagogiczno-teatralny rozwija kreatywność i wyobraźnię uczestników oraz może stanowić doświadczenie umożliwiające szersze poznanie otaczającego nas świata i siebie nawzajem. Jest to laboratorium działań i nowych doświadczeń zdobywanych w trakcie działań grupowych.

(M. Szpak, Pedagogika teatru – definicje podstawowe)

Informacje szczegółowe
  • Warsztaty i spotkania są realizowane na scenie, bezpośrednio po zakończeniu spektaklu
  • Czas trwania spotkania – do 50 minut
  • Zapisy w Dziale Organizacji Widowni przy okazji rezerwacji biletów na spektakle: tel.: +48 502 663 873 lub ++48 81 532 32 25 / e-mail: organizacjawidowni@teatrandersena.pl
  • Koszt: 250 zł/ grupa
  • Jest możliwość zrealizowania spotkania w innym terminie. Prosimy o kontakt bezpośrednio z Małgorzatą Adamczyk, edukacja@teatrandersena.pl, tel. +48 691 912 672. 
  • foto Tomasz Tylus
Skip to content