fbpx

Zakulisowe sprawy

Edukacja

Omówienie spektaklu i warsztaty dla grup. Spotkania towarzyszące spektaklom, które stanowią przedłużenie teatralnej rozmowy na temat obejrzanego spektaklu. Uczestnicy nie tylko będą mogli wyrazić swoje wrażenia, ale także wspólnie z nami zastanowić się nad (w zależności od treści danego spektaklu) wyborami głównych bohaterów, znaczeniami, jakie niesie spektakl, wnioskami, jakie można z niego wyciągnąć. Spotkania prowadzone metodą pedagogiki teatru.

Warsztat pedagogiczno-teatralny to próba dotarcia do istoty teatru poprzez użycie żywego języka teatru. To nie jest ani lekcja teatralna, podczas której uczestnicy otrzymują gotowy zestaw wiedzy w postaci nauczania ex cathedra, ani przygotowywanie z grupą gotowych tekstów pod kątem inscenizacji. Podczas warsztatu pedagogiczno-teatralnego, skoncentrowanego zazwyczaj wokół jakiegoś konkretnego zagadnienia prowadzący w działaniu z grupą odwołuje się codzienne doświadczenie każdego z uczestników w kontekście aktualnie realizowanego przedsięwzięcia teatralnego. Odwołanie do codziennego użycia znaków, symboli i do codziennych motywacji podczas doświadczenia pracy teatralnej prowadzi do nowych połączeń pomiędzy poszczególnymi znakami, do zastosowania ich w zupełnie nowym kontekście. W ten sposób warsztat pedagogiczno-teatralny rozwija kreatywność i wyobraźnię uczestników oraz może stanowić doświadczenie umożliwiające szersze poznanie otaczającego nas świata i siebie nawzajem. Jest to laboratorium działań i nowych doświadczeń zdobywanych w trakcie działań grupowych.

(M. Szpak, Pedagogika teatru – definicje podstawowe)

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
  • warsztaty i spotkania są realizowane na scenie, bezpośrednio po zakończeniu spektaklu
  • czas trwania: 45 min.
  • zapisy w Dziale Organizacji Widowni przy okazji rezerwacji biletów na spektakle: tel.: +48 502 663 873 lub +48 81 532 32 25 / e-mail: organizacjawidowni@teatrandersena.pl
  • koszt: 250 zł/ grupa max. 30 osób
  • foto Tomasz Tylus
Skip to content