fbpx

warsztaty dla nauczycieli i instruktorów

Edukacja

Na Państwa prośbę wracamy do warsztatów instruktorskich! W minionych latach udało nam się zorganizować dla Państwa blisko 30 tematów warsztatów, część z nich miało swoje reedycje z uwagi na ogromne zainteresowanie – w sumie we wszystkich warsztatach wzięło udział ok. 400 nauczycieli. W tym roku znów zapraszamy do Teatru Andersena, aby zainspirować się do pracy z Państwa grupami teatralnymi.

Terminy i tematy spotkań
  • Animacja przedmiotu, 11 lutego, g. 10:00 – 13:00

Podczas zajęć zaproponujemy kilka technik pracy z grupami, aby wykorzystując przedmioty łatwo dostępne w szkołach lub takie, które są dostępne w każdym domu, móc zbudować sceny teatralne. Jak poprowadzić zespół, aby stworzyć z dziećmi i młodzieżą działania teatralne z wykorzystaniem przedmiotu.

  • Teatr plastyczny, 18 marca, g. 10:00 – 13:00

Podczas zajęć zaproponujemy kilka technik pracy z grupami, wykorzystując zabawy światłem, papierem i innymi formami łatwo dostępnymi, dzięki którym możemy zbudować proste sceny teatralne.

  • Ruch w teatrze, 15 kwietnia, g. 10:00 – 13:00

Podczas zajęć zaproponujemy kilka technik pracy z grupami wokół pracy zespołowej opierającej się na ruchu scenicznym – jak reżyserować sceny zespołowe, jak budować obrazy sceniczne z ciał, jak tworzyć etiudy bez użycia słów?

  • Improwizacja teatralna, 13 maja, g. 10:00 – 13:00  [WARSZTATY PRZENIESIONE NA 3 czerwca na g. 12:00]

Podczas zajęć zaproponujemy kilka technik pracy z grupami wokół ćwiczeń z improwizacji teatralnej. Zaproponujemy kilka gier improwizowanych, które mogą posłużyć rozwojowi zespołu, ale mogą też stać się narzędziem do budowania etiud teatralnych czy późniejszych spektakli.

Informacje dodatkowe
  • Koszt: 100 zł / warsztat
  • Zapisy odbywają się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego poniżej.
  • Po uzupełnieniu formularza w przeciągu 48 godz. otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, jak również – informacjami, dotyczącymi form płatności, dokładnej sali, w której będą odbywać się warsztaty, szatni itp.
  • Prosimy uczestników o NIE korzystanie z Szatni Teatru ani CSK. Prosimy o zabieranie rzeczy wierzchnich ze sobą na Foyer Teatru.
Skip to content