Wyrazy szczerego współczucia rodzinie i bliskim zmarłego we wtorek

Jana Twardowskiego,

naszego wieloletniego przyjaciela.

Dyrekcja i Zespół Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie