Absolwentka Wydziału Lalkarskiego w Białymstoku, związana z Teatrem im. H. Ch. Andersena w Lublinie od 1984 roku, co zaskakuje ją samą. Lublin miał być pierwszym krokiem, pierwszym zawodowym etapem, a stał się TYM miejscem. Bo to właśnie tu spotkała na swojej drodze TYCH  ludzi – a ludzie są dla niej najciekawsi i najważniejsi…