Dział Techniczny – (od góry) Marcin Drozd, Czesław Maj, Ryszard Drozd, Waldemar Bolesna, Michał Kupczyński, Andrzej Brzyski, Tomasz Nowakowski, Marta Pyś (Kierownik), Adam Dacka (brak Grażyny Pluty)