Na ręce Dyrektora Krzysztofa Rzączyńskiego, podczas bankietu premierowego „Księgi Dżungli” został przekazany Medal 700-lecia Miasta Lublin dla naszego Teatru. Miasto Lublin, dziękujemy za to wyróżnienie!