Oferta pracy na stanowisku inspicjenta w Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie

Termin składania dokumentów: 31 stycznia 2018 roku

Dyrektor Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko pracy:

INSPICJENT

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Do głównych obowiązków przyszłego pracownika należeć będzie m.in.:

 • koordynacja prób produkcyjnych spektaklu, działań zespołu aktorskiego, realizatorów i zespołu technicznego;
 • nadzór nad zmianami dekoracji;
 • kontrola stanu przygotowania sceny do prób i spektakli, gotowości aktorów o i obsługi technicznej, koordynacja w trakcie spektaklu wejść aktorów na scenę;
 • dbałość o całokształt spektaklu poprzez koordynację przepływu informacji między zespołem aktorskim, reżyserem/asystentem reżysera, zespołem technicznym, koordynatorem spraw artystycznych, realizatorami i produkcją;
 • przygotowywanie po próbie/spektaklu raportu z informacjami dotyczącymi przebiegu spektaklu;
 • przygotowywanie we współpracy z we współpracy z kierownikiem technicznym tzw. riderów spektakli, czyli dokumentów informujących o wymaganiach technicznych przy spektaklach wyjazdowych;
 • sprawdzanie obecności aktorów na próbach i na spektaklu;
 • dbałość o bezpieczeństwo aktorów na scenie i w kulisach;
 • odpowiedzialność za dyscyplinę pracy pracowników artystycznych i technicznych podczas prób i spektakli.

 

Wymagania wobec kandydata:

 • rozwinięte kompetencje komunikacyjne i interpersonalne, samodzielność, sumienność, zaangażowanie;
 • odpowiedzialność;
 • podzielność uwagi, skupienie, cierpliwość, spokój;
 • szybkie dostosowywanie się do zmian, refleks;
 • odporność psychiczna;
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • mile widziane doświadczenie na takim samym bądź podobnym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia:

 • życiorys (CV) i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@teatrandersena.pl lub bezpośrednio w biurze Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie, ul. Al. Racławickie 8/22 B w dni robocze w godzinach 9:00-15:00.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.