REGULAMIN KONKURSU:
1.      Konkurs jest skierowany do:
a) klas ze szkoły podstawowej,
b) grup przedszkolnych,
c) grup z domów kultury, bibliotek, itp.
d) rodzin z dziećmi – warunkiem udziału jest zintegrowanie się w min. 9 osobową grupę (np. trzy rodziny z dziećmi).
2.      Zadaniem konkursowym jest wykonanie GOŁĘBIA w formie przestrzennej i wielkoformatowej, wykorzystując dowolną technikę plastyczną.
3.     Pod uwagę będzie brana pomysłowość, estetyka wykonania, użycie nietypowych materiałów (np. recykling, tkaniny, gąbki, ale też krzesła, stoły, drabiny itp.) oraz wielkość gołębia.
4. Prosimy o przygotowanie jednego zdjęcia, prezentującego gotową pracę i przesłanie go na adres mailowy – edukacja@teatrandersena.pl
5. Do maila prosimy dołączyć informacje:
a) w przypadku grup – nazwa szkoły/przedszkola, nazwa klasy/grupy , imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, kontakt mailowy i telefoniczny oraz liczbę dzieci, biorących udział w budowaniu gołębia.
b) w przypadku rodzin – imię i nazwisko rodzica zgłaszającego pracę, kontakt telefoniczny i mailowy oraz liczbę osób, biorących udział w budowaniu gołębia.
6. Na prace czekamy do 24.11.2017r. włącznie.
7. Przesłane fotografie zostaną opublikowane 25.11. na fanpage’u teatru – grupa, której zdjęcie, do 7.12.2017r., godz. 24:00 otrzyma największą liczbę lajków, otrzyma nagrodę – bilety na spektakl dla autorów pracy, w terminie ustalonym z biurem Organizacji Widowni Teatru.
8. Przesłane fotografie będą również ocenione przez jury w składzie – dyrektor teatru, specjalista ds. promocji, specjalista ds. edukacji, scenograf spektaklu. Praca wyłoniona przez w/w otrzyma nagrodę – sesję zdjęciową z fotografem teatru w scenografii nowego spektaklu „Dziób w dziób” w terminie ustalonym z biurem Organizacji Widowni Teatru.
9.  Udział w konkursie oznacza zgodę na wyżej wymienione warunki w tym na publikację zdjęć oraz wykorzystywanie ich do celów promocyjnych Teatru Andersena (wszystkie pola promocji).