Dział Pracowni Plastycznej – (od góry): Cezary Sielicki (Kierownik), Andrzej Mazur, Beata Grosicka, Monika Rabicka, Halina Oniszczuk, Maria Piskorz, Piotr Kloc