Dział Pracowni Plastycznej – (od góry): Cezary Sielicki (Kierownik), Andrzej Mazur, Ireneusz Lenart, Marian Mika, Beata Grosicka, Liliana Helman, Halina Winsyk. (brak Marii Piskorz i Piotra Kloca)