Dział Organizacji Widowni i Biuro -Beata Saj (Kierownik), Katarzyna Winiarska – Ścisłowicz, Bożena Bożewska