Dział Organizacji Widowni i Biuro -Beata Saj (Kierownik), Agnieszka Jagiełło, Bożena Bożewska