Dział Księgowości i Kadr – Teresa Wrzos, Violetta Sierpińska (Główna Księgowa), Tomasz Wziątek, (brak Moniki Frąc i Małgorzaty Kalinowskiej)