Głównym celem zakładanym na początku realizacji mojego projektu badawczego Teatr dla widza – widz dla teatru było zdiagnozowanie funkcjonowania profesjonalnego, instytucjonalnego teatru lalkowego – na podstawie Teatru im. H.CH. Andersena w Lublinie. Ponadto przedmiotem zainteresowania były wzajemne oczekiwania na polu teatr – widz, widz – teatr, a także zbadanie sposobu uzyskiwania informacji o spektaklach, motywacje widzów przy wyborze spektaklu (tytułu) oraz sposób zakupu biletów (mechanizmy rządzące zakupem biletów).

Szczegółowe zagadnienia badawcze:

Charakterystyka profilu odbiorcy. Identyfikacja widza indywidualnego i grupowego.
Determinanty wyboru Teatru im. H.Ch. Andersena i częstotliwość uczęszczania grup zorganizowanych oraz widzów indywidualnych.
Źródła informacji o spektaklach.
Miejsce zakupu biletów.
Poziom obsługi.
Ocena funkcjonowania teatru.
Wzajemne oczekiwania na polu widz – teatr, teatr – widz.

 

ZOBACZ RAPORT

 

mkidn_01_cmyk

Projekt realizowany jest w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego