Zespół gospodarczy – Monika Pacek, Elżbieta Smolak, Czesław Maj i Wojciech Łotys jako inspektor BHP