Zespół gospodarczy – Monika Pacek, Elżbieta Smolak, Czesław Maj